Home
Goedemorgen! Dit is voorlopig een experiment en een testsite! Best viewed in Firefox! Lees hier meer
[ Images Home ] [ Laatst toegevoegd ] [ Cool iris PicLens ]
All


26242 images in DB
Panoramio Foto's omgeving (52.6666667 4.8333333)

Photos provided by Panoramio are under the copyright of their owners.

Aalsum (23)
Abbega (10)
Abbengawier (7)
Aekinga (12)
Akkrum (115)
Akmarijp (12)
Aldeboarn (78)
Aldskou (513)
Aldtsjerk (3)
Aldw‚ldmersyl (8)
Allardsoog (9)
Allingawier (51)
Almenum (5)
Ameland (21)
Anjum (85)
Anneburen (194)
Appelscha (169)
Arkens (4)
Arum (25)
Augsbuurt (104)
Augsbuurt-Lutjewoude (20)
AugsbuurtLutjewoude (35)
Augustinusga (33)
Baaiduinen (3)
Baaium (17)
Baard (12)
Baerd (31)
Bakhuizen (45)
Bakkeveen (84)
Balk (121)
Ballum (94)
Bantega (11)
Bargebek (19)
Bartlehiem (62)
Bears (44)
Beetgum (29)
Beetgumermolen (37)
Beets (47)
Beetsterzwaag (89)
BergumNoord (33)
Berlikum (63)
Blauwhuis (15)
Blauwverlaat (2)
Blesdijke (13)
Blessum (56)
Blije (50)
Boalsert (82)
Boatebuorren (7)
Boazum (89)
Boekelte (3)
Boekhorst (6)
Boelenslaan (12)
Boer (5)
Boijl (79)
Bokkum (14)
Bonkwert (109)
Bontebok (32)
Boornbergum (34)
Boornzwaag (152)
BoornzwaagoverdeWielen (3)
Bornwird (6)
Bornwirdhuizen (3)
Bovenburen (1)
Boxum (71)
Brakkenpolder (7)
Brantgum (3)
Breezanddijk (114)
Britsum (44)
Britswert (14)
Broek (20)
Broek-Zuid (3)
Broeksterwoude (39)
Brongerga (13)
Buitenpost (278)
Burdaard (75)
Buren (110)
Burgum (100)
Burgwerd (32)
Burum (41)
Commissiepolle (2)
Cornjum (57)
Cornwerd (73)
Damwoude (69)
De Blesse (8)
De Blokken (8)
De Bult (3)
De Gaasten (8)
De Hoeve (20)
De Keegen (2)
De Knijpe (16)
De Knolle (64)
De Kooi (2)
De Rijlst (6)
De Veenhoop (41)
Dearsum (33)
DeBlesse (114)
DeBlokken (2)
DeBult (105)
Dedgum (32)
DeGaasten (95)
DeHem (1)
DeHoeve (91)
Deinum (66)
DeKeegen (22)
DeKnijpe (125)
DeKnolle (84)
DeKolk (73)
DeKooi (2)
Delfstrahuizen (44)
DeLytseGeast (1)
DeRijlst (89)
DeSchans (117)
DeTike (32)
DeValom (10)
DeVeenhoop (243)
DeWilgen (3)
Dijken (69)
Dijkshorne (28)
Dijksterburen (4)
Dokkum (49)
DokkumerNieuweZijlen (16)
Dongjum (21)
Doniaburen (3)
Doniaga (21)
Donkerbroek (52)
Drachten (147)
Drachtstercompagnie (50)
Driesum (23)
Drogeham (19)
Dronrijp (70)
Dyksherne (1)
Eagum (22)
Earnew‚ld (46)
Easterboarn (1)
Easterein (2)
Easterlittens (37)
Eastermar (29)
Easterwierrum (55)
Echten (23)
Echtenerbrug (68)
Ecokathedraal Mildam (2)
Ee (30)
Eesterga (28)
Egbertsgaasten (2)
Elahuizen (78)
Elsloo (72)
Engelum (71)
Englum (2)
Engwierum (40)
Exmorra (18)
Ezumazijl (81)
Farebuorren (3)
Ferwert (61)
Ferwoude (70)
Feytebuorren (5)
Finkum (16)
Firdgum (49)
Fochteloo (68)
Follega (60)
Folsgare (4)
Formerum (59)
Foudgum (34)
Franeker (79)
Friens (27)
Frieschepalen (34)
Friese koe (1)
Friesepalen (1)
FŻns (3)
Gaast (73)
Gaastmeer (92)
Galamadammen (25)
Galhoeke (1)
Garyp (67)
Gauw (48)
Gerkesklooster (20)
Gersloot (44)
Ginnum (19)
Goattum (94)
GoŽnga (2)
GoŽngahuizen (26)
Goingarijp (89)
Gorredijk (113)
Goutum (54)
GrauweKat (2)
Greonterp (44)
GrootMedhuizen (2)
GrootWieren (294)
Grou (10)
Grutto (3)
Gytsjerk (90)
Hallum (45)
Hamshorn (6)
Hantum (30)
Hantumeruitburen (2)
Hantumhuizen (11)
Harich (28)
HarichWesterend (2)
Harkema (49)
Harlingen (249)
Hartwerd (51)
Haskerdijken (27)
Haskerhorne (31)
Haule (28)
Haulerwijk (71)
Hayum (1)
Hee (105)
Heeg (85)
Heerenveen (9)
Hegebeintum (70)
Heide (17)
Heidehuizen (5)
Hemelum (55)
Hemert (11)
Hempens (81)
Hemrik (81)
Herbaijum (33)
Hiaure (2)
Hichtum (76)
Hidaard (44)
Hieslum (9)
Hijum (41)
Hilaard (18)
Hindeloopen (187)
Hinnaard (3)
Hitzum (14)
Hoekens (143)
Hollum (197)
Holwerd (117)
Hommerts (17)
Hoog-Duurswoude (3)
HoogDuurswoude (7)
Hoogeduurswoude (1)
Hooibergen (6)
Hoorn (9)
Hoornsterzwaag (203)
Horp (2)
Houtigehage (31)
Hķns (3)
Hurdegarijp (2)
Hurdegaryp (103)
HŻsternoard (2)
Idaerd (21)
Idskenhuizen (93)
Iduna Drachten (1)
Idzega (25)
Iens (10)
IJlst (82)
IJpecolsga (75)
IJsbrechtum (66)
Indijk (39)
Ingwert (2)
Itens (15)
ItHeechs‚n (1)
Jannum (34)
Jardinga (4)
Jellum (36)
Jelsum (146)
Jirnsum (88)
Jislum (1)
Jistrum (14)
Jonkersland (22)
Jorwert (32)
Joure (77)
Jousterp (1)
Jouswier (7)
Jubbega (181)
Jubbega-Schurega (20)
Jutrijp (7)
Kaard (67)
Katlijk (54)
Kievit (1)
Kimswerd (70)
Kingmatille (1)
Kinnum (5)
KleineGaastmeer (3)
KleinGroningen (97)
Klooster-Lidlum (2)
Koefurderrige (13)
Koehool (14)
Kolderwolde (41)
Kollum (6)
Kollumerpomp (88)
Kollumerzwaag (6)
Kootstertille (74)
Kornwerderzand (138)
Kortehemmen (50)
Kortezwaag (2)
Kortwoude (1)
Koudum (62)
KŻbaard (27)
Kuikhorne (1)
LaadenZaad (125)
LaagDuurswoude (5)
Laaxum (70)
Landerum (17)
Langedijke (49)
Langelille (10)
Langezwaag (4)
Langweer (234)
Leeuwarden (246)
Legemeer (54)
Lekkum (33)
Lemmer (7)
Lichtaard (5)
Lies (88)
Lioessens (21)
Lippenhuizen (65)
Lippenwoude (25)
LoŽnga (4)
Lollum (7)
Longerhouw (13)
Luchtenveld (4)
Luinjeberd (10)
Lutjelollum (7)
Lutjepost (217)
Lutkepost (25)
Luxwoude (47)
LytseGeast (2)
Lytsewierrum (36)
Lytshuzen (6)
Makkinga (44)
Makkum (122)
Mantgum (39)
Marrum (108)
Marssum (118)
Menaldum (75)
Metslawier (64)
Midlum (82)
Midsland (149)
MidslandaanZee (17)
Miedum (79)
Mildam (79)
Minnertsga (5)
Mirns (82)
Moddergat (109)
Molkwerum (108)
Montsamabuorren (4)
Morra (22)
Moskou (4)
Munein (12)
Munnekeburen (44)
Munnekezijl (70)
Naarderbuorren (1)
Nes (125)
NieuwAmerika (1)
NieuweBildtzijl (24)
Nieuwebrug (5)
Nieuwehorne (125)
Nieuweschoot (77)
NieuweVaart (1)
Nieuwland (12)
NijAltoenae (17)
Nijeberkoop (55)
Nijebiltsyl (1)
Nijega (25)
Nijehaske (36)
Nijeholtpade (11)
Nijeholtwolde (43)
Nijelamer (44)
Nijemirdum (72)
Nijetrijne (57)
Nijezijl (17)
Nijhuizem (20)
Nijhuizum (36)
Nijland (64)
Noardburgum (15)
Noardein (1)
Noordwolde (62)
Noordwolde-zuid (21)
Oentsjerk (37)
Offingawier (65)
Oldeberkoop (92)
Oldeholtpade (49)
Oldeholtwolde (40)
Oldelamer (25)
Oldeouwer (65)
Oldetrijne (40)
Olterterp (92)
Oost-Vlieland (335)
Oosterbierum (70)
Oostereind (106)
Oosterend (3)
Oosternijkerk (1)
Oosterstreek (6)
Oosterwolde (18)
Oosterzee (60)
Oosterzee-Buren (13)
Oosthem (51)
Oostmahorn (74)
Oostrum (47)
Opeinde (83)
Oppenhuizen (72)
Opperburen (95)
Opperkooten (1)
Oranjewoud (86)
Osingahuizen (5)
OudeBildtzijl (33)
Oudega (17)
Oudehaske (80)
Oudehorne (115)
OudeLeije (4)
Oudemirdum (87)
Oudeschoot (230)
Oudwoude (13)
Ouwster-Nijega (3)
Ouwsterhaule (43)
Paesens (86)
Parrega (26)
Peperga (23)
Piaam (61)
Piekezijl (3)
Pietersbierum (26)
Pingjum (36)
Poppenwier (40)
Quatrebras (3)
Raard (8)
Raerd (8)
Ravenswoud (79)
ReahŻs (4)
Reduzum (15)
Reitsum (3)
Rewert (1)
Ried (5)
Rien (19)
Rijs (106)
Rinsumageest (23)
Ritsumazijl (25)
Rohel (53)
Roodeschuur (2)
Roodkerk (20)
Roptazijl (8)
Rotstergaast (56)
Rotsterhaule (10)
Rottevalle (40)
Rottum (21)
Ruigahuizen (67)
Ryptsjerk (41)
S‚ltpoel (9)
Sandfirden (56)
Schalsum (25)
Scharl (8)
Scharnegoutum (45)
Scharsterbrug (69)
Scherpenzeel (63)
Schettens (8)
Schiermonnikoog (216)
Schingen (2)
Schoor (16)
Schoterzijl (2)
Schouw (34)
Schraard (10)
Seerijp (3)
Seeryp (6)
Selmien (3)
Sexbierum (28)
Sibrandaboarn (1)
Sibrandabuorren (9)
Siegerswoude (49)
Sijbrandahuis (39)
SintAnnaparochie (24)
SintJacobiparochie (11)
Sintjohannesga (51)
SintNicolaasga (13)
SkŻlenboarch (6)
Slappeterp (6)
Slijkenburg (21)
Sloten (187)
Snakkerburen (50)
Sneek (59)
Snikzwaag (43)
Sondel (35)
Sonnega (24)
Sopsum (1)
Spanga (52)
Spannenburg (7)
Spannum (5)
Spears (1)
Staveren (153)
Stavoren (6)
Steenvak (2)
Steggerda (25)
Stiens (103)
StJacobiparochie (2)
StNicolaasga (19)
Strand (10)
Stroobos (20)
Sumar (30)
Surhuisterveen (111)
Surhuizum (16)
Suw‚ld (35)
Swichum (17)
Sythuizen (6)
Teerns (65)
Teijeburen (12)
Terband (53)
Terherne (140)
TerIdzard (15)
Terkaple (75)
Ternaard (63)
Teroele (48)
Terschelling (56)
Terschelling-West (235)
TerschellingHee (25)
TerschellingKinnum (3)
Tersoal (10)
Terwispel (77)
Terwisscha (10)
Tijnje (61)
Tirns (6)
Tjalhuizum (45)
Tjalleberd (56)
Tjerkgaast (74)
Tjerkwerd (43)
Triemen (8)
Tronde (7)
Trophorne (5)
Tryehuzen (3)
Tsienserbuorren (1)
Tsjeintgum (1)
Tsjerkebuorren (39)
Twijzel (13)
Twijzelerheide (31)
Tytsjerk (84)
Tzum (115)
Tzummarum (52)
Uilesprong (6)
Uiteinde (7)
Uitwellingerga (91)
Ureterp (100)
Valom (17)
Veenklooster (80)
Veenwouden (86)
Veenwoudsterwal (1)
Vegelinsoord (29)
Vierhuis (7)
Vierhuizen (3)
Vijfhuizen (39)
Vinkega (13)
Visbuurt (2)
Vlieland (15)
Voorrijp (1)
Vrouwbuurtstermolen (2)
Vrouwenparochie (22)
Waaksens (21)
W‚nswert (41)
Warfstermolen (18)
Warns (69)
Warstiens (36)
Warten (75)
Waskemeer (23)
Weakens (5)
Weidum (44)
Weperpolder (1)
Wergea (9)
West (265)
West-Terschelling (10)
WestaanZee (20)
Westerburen (20)
Westergeest (13)
Westernijtjerk (1)
Westhem (41)
Westhoek (78)
Wetzens (9)
Wie (1)
Wier (7)
Wierren (1)
Wierum (73)
Wijckel (95)
Wijnaldum (54)
Wijnjeterpverlaat (2)
Wijnjewoude (33)
Wijtgaard (18)
Winsum (2)
Wirdum (33)
Witmarsum (38)
Wiuwert (9)
Wjelsryp (18)
Wolsum (24)
Wolvega (105)
Wommels (5)
Wons (44)
Workum (146)
Woudsend (131)
Wouterswoude (9)
Wyns (85)
Ymsw‚lde (4)
Zandhuizen (10)
Zevenbuurt (9)
Zevenhuizen (2)
Zuid (34)
Zuiderburen (57)
Zurich (82)
Zwaagwesteinde (66)
Zwagerbosch (4)
ZwarteHaan (21)
Zweins (14)
Local Time

Google Ads


More...26822
ip