Home
Goedemorgen! Dit is voorlopig een experiment en een testsite! Best viewed in Firefox! Lees hier meer
[ Images Home ] [ Laatst toegevoegd ] [ Cool iris PicLens ]
All


42317 images in DB
Panoramio Foto's omgeving (52.6666667 4.8333333)

Photos provided by Panoramio are under the copyright of their owners.

Aalsum (31)
Abbega (17)
Abbengawier (28)
Aekinga (12)
Akkerwoude (13)
Akkrum (198)
Akmarijp (12)
Aldeboarn (120)
Aldskou (822)
Aldtsjerk (10)
Aldw‚ldmersyl (16)
Allardsoog (40)
Allingawier (53)
Almenum (41)
Ameland (23)
Anjum (88)
Annaburen (2)
Anneburen (634)
Appelscha (393)
Arkens (18)
Arum (32)
Augsbuurt (123)
Augsbuurt-Lutjewoude (20)
AugsbuurtLutjewoude (39)
Augustinusga (34)
Baaiduinen (46)
Baaium (17)
Baard (16)
Baerd (41)
Bakhuizen (59)
Bakkeveen (130)
Balk (173)
Ballum (124)
Bantega (12)
Bargebek (23)
Bartlehiem (75)
Bears (78)
Beetgum (29)
Beetgumermolen (53)
Beets (48)
Beetsterzwaag (148)
BergumNoord (49)
Berlikum (108)
Betterwird (1)
Blauwhuis (53)
Blauwverlaat (3)
Blesdijke (13)
Blessum (57)
Blije (56)
Boalsert (403)
Boatebuorren (17)
Boazum (95)
Boekelte (3)
Boekhorst (7)
Boelenslaan (12)
Boer (5)
Boijl (102)
Bokkum (19)
Bonkwert (249)
Bontebok (35)
Boornbergum (35)
Boornzwaag (162)
BoornzwaagoverdeWielen (16)
Bornwird (6)
Bornwirdhuizen (10)
Bovenburen (6)
Boxum (82)
Brakkenpolder (7)
Brandeburen (1)
Brantgum (4)
Breezanddijk (208)
Britsum (46)
Britswert (14)
Broek (20)
Broek-Noord (1)
Broek-Zuid (9)
Broeksterwoude (39)
Brongerga (25)
Buitenpost (406)
Burdaard (120)
Buren (151)
Burgum (216)
Burgwerd (44)
Burstum (12)
Burum (51)
Buttinga (2)
Commissiepolle (3)
Cornjum (60)
Cornwerd (79)
Damwoude (69)
De Blesse (9)
De Blokken (11)
De Bult (22)
De Gaasten (8)
De Grits (1)
De Hel (3)
De Hem (1)
De Hoeve (24)
De Keegen (4)
De Knijpe (20)
De Knolle (226)
De Kooi (15)
De LytseGeast (1)
De Rijlst (11)
De Tike (3)
De Veenhoop (57)
Dearsum (34)
DeBlesse (114)
DeBlokken (2)
DeBult (106)
Deddingabuurt (2)
Dedgum (32)
DeGaasten (95)
DeHem (1)
DeHoeve (91)
Deinum (69)
DeKeegen (24)
DeKnijpe (132)
DeKnolle (84)
DeKolk (73)
DeKooi (2)
Delfstrahuizen (59)
DeLytseGeast (1)
DeRijlst (90)
DeSchans (118)
DeTike (40)
DeValom (31)
DeWilgen (3)
Dijken (71)
Dijkshorne (41)
Dijksterburen (27)
Doijum (35)
Dokkum (172)
DokkumerNieuweZijlen (31)
Dongjum (21)
Doniaburen (3)
Doniaga (24)
Donkerbroek (66)
Drachten (539)
Drachtstercompagnie (52)
Driesum (23)
Drogeham (20)
Dronrijp (74)
Dyksherne (4)
Eagum (24)
Earnew‚ld (46)
Easterboarn (2)
Easterein (2)
Easterlittens (37)
Eastermar (51)
Easterwierrum (59)
Echten (23)
Echtenerbrug (81)
Ecokathedraal Mildam (2)
Ee (32)
Eesterga (32)
Egbertsgaasten (2)
Elahuizen (84)
Elsloo (76)
Engelum (79)
Englum (13)
Engwier (4)
Engwierum (49)
Exmorra (18)
Ezumazijl (99)
Farebuorren (4)
Fatum (1)
Ferwert (70)
Ferwoude (77)
Feytebuorren (7)
Finkum (45)
Firdgum (51)
Fiskersbuorren (1)
Fochteloo (69)
Follega (62)
Folsgare (4)
Formerum (76)
Foudgum (34)
Franeker (79)
Friens (27)
Frieschepalen (35)
Friese koe (1)
Friesepalen (5)
FŻns (3)
Gaast (110)
Gaastmeer (104)
Galamadammen (34)
Galhoeke (1)
Garyp (67)
Gauw (50)
Gerkesklooster (21)
Gersloot (45)
Ginnum (19)
Goattum (95)
GoŽnga (2)
GoŽngahuizen (26)
Goingarijp (91)
Gooium (1)
Gorredijk (198)
Goutum (86)
GrauweKat (5)
Greonterp (44)
GrootMedhuizen (5)
GrootWieren (796)
GroteWiske (1)
Grou (66)
Grutto (3)
Gytsjerk (92)
Gytsjerksterhoeke (2)
Halfweg (3)
Hallum (58)
Hamshorn (32)
Hantum (32)
Hantumeruitburen (2)
Hantumhuizen (12)
Harich (30)
HarichWesterend (5)
Harkema (54)
Harlingen (1101)
Hartwerd (51)
Haskerdijken (40)
Haskerhorne (33)
Haule (28)
Haulerwijk (78)
Hayum (2)
Hee (106)
Heeg (156)
Heerenveen (9)
Hegebeintum (82)
Heide (18)
Heidehuizen (5)
Hemelum (58)
Hemert (12)
Hempens (87)
Hemrik (82)
Herbaijum (34)
Hesens (4)
Hiaure (2)
Hichtum (85)
Hidaard (44)
Hieslum (9)
Hijum (42)
Hilaard (22)
Hindeloopen (425)
Hinnaard (3)
Hitzum (15)
Hoekens (305)
Hollum (416)
Holwerd (233)
Hommerts (23)
Hoog-Duurswoude (3)
HoogDuurswoude (11)
Hoogeduurswoude (1)
Hooibergen (7)
Hoorn (21)
Hoornsterzwaag (434)
Horp (4)
Houtigehage (31)
Hķns (3)
Hurdegarijp (5)
Hurdegaryp (109)
HŻsternoard (2)
Idaerd (28)
Idskenhuizen (95)
Iduna Drachten (1)
Idzega (25)
Iens (10)
Iewier (2)
IJlst (205)
IJpecolsga (79)
IJsbrechtum (71)
Indijk (39)
Ingwert (4)
Itens (16)
ItHeechs‚n (4)
Jannum (55)
Jardinga (4)
Jellum (38)
Jelsum (214)
Jeth (2)
Jirnsum (100)
Jislum (4)
Jistrum (15)
Jonkersland (22)
Jorwert (43)
Joure (436)
Jousterp (1)
Jouswier (7)
Jubbega (420)
Jubbega-Schurega (20)
Jutrijp (8)
Kaard (78)
Katlijk (80)
Kettingwier (1)
Kievit (1)
Kimswerd (93)
Kingmatille (1)
Kinnum (5)
KleineGaastmeer (8)
KleineWiske (2)
KleinGroningen (255)
KleinMedhuizen (1)
Kletterbuurt (13)
Klooster-Lidlum (2)
Koefurderrige (13)
Koehool (19)
Kolderwolde (41)
Kollum (81)
Kollumerpomp (94)
Kollumerzwaag (6)
Kooihuizen (1)
Kootstertille (84)
Kornwerderzand (270)
Kortehemmen (50)
Kortezwaag (7)
Kortwoude (1)
Koudum (75)
Koufurdurrige (1)
KŻbaard (28)
Kuikhorne (4)
LaadenZaad (135)
LaagDuurswoude (5)
Laaxum (106)
Landerum (19)
Langedijke (49)
Langelille (14)
Langezwaag (5)
Langweer (640)
Leeuwarden (2069)
Legemeer (54)
Lekkum (54)
Lemmer (8)
Lichtaard (5)
Lies (103)
Lioessens (21)
Lippenhuizen (72)
Lippenwoude (25)
LoŽnga (11)
Lollum (9)
Longerhouw (13)
Luchtenveld (4)
Luinjeberd (10)
Lutjelollum (9)
Lutjepost (285)
Lutkepost (25)
Luxwoude (48)
LytseGeast (7)
Lytsewierrum (36)
Lytshuzen (7)
Makkinga (56)
Makkum (215)
Mantgum (59)
Marrum (114)
Marssum (202)
Menaldum (83)
Metslawier (69)
Middelburen (2)
Midlum (94)
Midsland (323)
MidslandaanZee (19)
Miedum (79)
Mildam (88)
Minnertsga (6)
Mirns (92)
Moddergat (213)
Molkwerum (114)
Montsamabuorren (12)
Morra (23)
Moskou (4)
Munein (20)
Munnekeburen (58)
Munnekezijl (71)
Naarderbuorren (3)
Nes (232)
NieuwAmerika (1)
NieuweBildtzijl (27)
Nieuwebrug (5)
Nieuwehorne (431)
Nieuweschoot (78)
NieuweVaart (5)
Nieuwland (45)
NijAltoenae (18)
NijBeets (1)
Nijbuorren (1)
Nijeberkoop (57)
Nijebiltsyl (1)
Nijega (25)
Nijehaske (42)
Nijeholtpade (15)
Nijeholtwolde (43)
Nijelamer (45)
Nijemirdum (86)
Nijetrijne (60)
Nijezijl (21)
Nijhuizem (24)
Nijhuizum (36)
Nijland (64)
Noardburgum (17)
Noardein (5)
Noordwolde (99)
Noordwolde-zuid (22)
Nyekleaster (3)
Oentsjerk (38)
Offingawier (65)
Oldeberkoop (129)
Oldeholtpa (4)
Oldeholtpade (50)
Oldeholtwolde (40)
Oldelamer (29)
Oldeouwer (66)
Oldetrijne (40)
Olterterp (96)
Oost-Vlieland (836)
Oosterbierum (78)
Oostereind (142)
Oosterend (3)
Oosternijkerk (1)
Oosterstreek (6)
Oosterwolde (128)
Oosterzee (64)
Oosterzee-Buren (13)
Oosthem (51)
Oostmahorn (104)
Oostrum (47)
Opeinde (84)
Oppenhuizen (80)
Opperburen (96)
Opperkooten (7)
Oranjewoud (89)
Osingahuizen (5)
OudeBildtzijl (38)
Oudega (17)
Oudehaske (91)
Oudehorne (131)
OudeLeije (7)
Oudemirdum (97)
Oudeschoot (243)
Oudwoude (14)
Ouwster-Nijega (3)
Ouwsterhaule (49)
Paesens (107)
Parrega (26)
Peperga (23)
Petersburg (1)
Piaam (77)
Piekezijl (3)
Pietersbierum (31)
Pingjum (42)
PolderOldelamer (3)
Polle (4)
Poppenhuzen (1)
Poppenwier (65)
Quatrebras (4)
Raard (8)
Raerd (21)
Ravenswoud (83)
ReahŻs (5)
Reduzum (18)
Reitsum (3)
Remswerd (2)
Rewert (2)
Ried (8)
Rien (19)
Rijs (110)
Rinsumageest (27)
Ritsumazijl (25)
Roardhuzum (1)
Rohel (53)
Roodeschuur (3)
Roodkerk (21)
Roptazijl (22)
Rotstergaast (58)
Rotsterhaule (11)
Rottevalle (43)
Rottum (32)
Ruigahuizen (69)
Ryptsjerk (42)
S‚ltpoel (18)
Sandfirden (58)
Schalsum (27)
Scharl (12)
Scharnegoutum (45)
Scharsterbrug (80)
Scherpenzeel (65)
Schettens (9)
Schiermonnikoog (750)
Schingen (2)
Schoor (31)
Schoterzijl (4)
Schouw (84)
Schraard (14)
Seerijp (8)
Seeryp (10)
Selmien (3)
Sexbierum (30)
Sibrandaboarn (2)
Sibrandabuorren (10)
Siegerswoude (49)
Sigersw‚ld (3)
Sijbrandahuis (39)
SintAnnaparochie (24)
SintJacobiparochie (11)
Sintjohannesga (56)
SintNicolaasga (15)
Skrins (1)
SkŻlenboarch (6)
Skyldum (2)
Slappeterp (6)
Slijkenburg (28)
Sloten (320)
SmalleEe (6)
Snakkerburen (66)
Sneek (100)
Snikzwaag (43)
Sondel (39)
Sonnega (24)
Sopsum (1)
Sorremorre (1)
Spanga (52)
Spannenburg (10)
Spannum (5)
Sparjebird (1)
Spears (7)
SprongofWieuwens (2)
Staveren (382)
Stavoren (7)
Steenvak (9)
Steggerda (26)
Stiens (171)
StJacobiparochie (3)
StNicolaasga (20)
Strand (31)
Stroobos (22)
Sumar (36)
Suorein (3)
Surhuisterveen (360)
Surhuizum (18)
Suw‚ld (35)
Swichum (17)
Sytebuorren (1)
Sythuizen (6)
Teerns (65)
Teijeburen (38)
Terband (55)
TergrÍft (4)
Terherne (248)
TerIdzard (15)
Terkaple (76)
Ternaard (72)
Teroele (49)
Terschelling (57)
Terschelling-West (776)
TerschellingHee (25)
TerschellingKinnum (4)
TerschellingLies (1)
TerschellingMidsland (1)
Tersoal (13)
Terwispel (144)
Terwisscha (10)
Tichelwurk (2)
Tijnje (63)
Tirns (6)
Tjalhuizum (45)
Tjalleberd (56)
Tjeppenboer (1)
Tjerkgaast (74)
Tjerkwerd (43)
Triemen (8)
Tronde (12)
Trophorne (11)
Tryehuzen (14)
Tsienserbuorren (1)
Tsjeintgum (1)
Tsjerkebuorren (41)
Twijzel (13)
Twijzelerheide (33)
Tytsjerk (100)
Tzum (121)
Tzummarum (65)
Uilesprong (9)
Uiteinde (7)
Uitwellingerga (119)
Ureterp (244)
UreterpaandeVaart (3)
Valom (17)
Veenklooster (85)
Veenwouden (309)
Veenwoudsterwal (1)
Vegelinsoord (29)
Veneburen (2)
Venekoten (4)
Vierhuis (8)
Vierhuizen (5)
Vijfhuizen (57)
Vinkega (13)
Visbuurt (4)
Vlieland (22)
Voorrijp (3)
Vrouwbuurtstermolen (3)
Vrouwenparochie (25)
Waaksens (21)
W‚nswert (43)
War (2)
Warfstermolen (19)
Warns (70)
Warstiens (36)
Warten (83)
Waskemeer (34)
Weakens (7)
Weidum (44)
Weper (1)
Weperpolder (4)
Wergea (9)
West (374)
West-Terschelling (22)
WestaanZee (20)
Westerburen (20)
Westergeest (16)
Westernijtjerk (3)
Westhem (41)
Westhoek (106)
Wetzens (9)
Wie (2)
Wier (7)
Wierren (38)
Wierum (104)
Wijckel (98)
Wijnaldum (62)
Wijnjeterpverlaat (3)
Wijnjewoude (97)
Wijtgaard (19)
Willemstad (3)
Winsum (10)
Wirdum (35)
Witmarsum (55)
Wiuwert (20)
Wjelsryp (18)
Wolsum (24)
Wolvega (192)
Wommels (30)
Wons (49)
Workum (321)
Woudsend (364)
Wouterswoude (10)
Wyns (96)
Ymsw‚lde (10)
Zandbulten (2)
Zandhuizen (10)
Zevenbuurt (12)
Zevenhuizen (2)
Zuid (37)
Zuiderburen (63)
Zuidhorn (3)
Zurich (106)
Zwaagwesteinde (115)
Zwagerbosch (4)
ZwarteHaan (22)
Zweins (16)
Local Time

Google Ads


More...42781
ip